δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Χάρτα Σύγκλισης

χ.ο. (EL)

Ερωτώμενος σε συνέντευξη: Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)
Ερωτών σε συνέντευξη: Κοντόπουλος, Τ. (EL)
Ερωτών σε συνέντευξη: Χασαπόπουλος, Νίκος (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Δελτίο Τύπου
Συνέντευξη
Κείμενο

Επικοινωνία και μόρφωση
πολιτικό σύστημα
ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Απασχόληση και εργασία
αεροδρόμιο
Καινοτομία
Πολιτική ζωή
Οικονομία της γνώσης
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Επιχείρηση ένταξης στην αγορά εργασίας
Προσωπικό
Αειφόρος ανάπτυξη
Άγονη γραμμή
Αερολιμένας
κοινωνική συνοχή
Εκπαιδευτικό σύστημα
Περιβάλλον
Ευρωπαϊκή Ένωση
Κράτος προνοίας
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
αμοιβαία κεφάλαια
λιμάνι
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος
Λιμενικές εγκαταστάσεις
Παιδεία
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
ΕΚΑΣ
Ανταγωνισμός
επιχειρηματικότητα
Φόρος εισοδήματος
ανθρώπινο δυναμικό
Εξοικονόμηση ενεργείας
Οικονομική ζωή
Προστασία του περιβάλλοντος
Κοινωνία της γνώσης
διαρθρωτική μεταρρύθμιση
Άνεργος
Ενέργεια
Επιχειρηματικό πνεύμα
Ξένη επένδυση
Τεχνολογία των πληροφοριών
Δημόσια δαπάνη
ύπαιθρος
Σιδηροδρομικό δίκτυο
Οικονομική και κοινωνική συνοχή
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
Παραγωγικότητα
Ανταγωνιστικότητα
Μεταφορές
Διακυβέρνηση
Αστικές συγκοινωνίες
Βιοτικό επίπεδο
Κοινωνική ασφάλιση
Πολίτευμα
κοινωνική προστασία
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα
Κοινωνικός διάλογος
βιώσιμη ανάπτυξη
ΑΕΠ
Κοινωνικό δίκαιο
ΟΝΕ
Εταιρεία επενδύσεων
Δημοσιονομικά
Διαρθρωτική προσαρμογή

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003-09-10

A1S5_OikPolXartSygl_F3Τ1

2003-2004 Οικονομική πολιτική- Χάρτα σύγκλισης (EL)
2003-2004 Economic policy- Convergence chart (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.