Ελληνική οικονομία και απασχόληση : Συμπεράσματα από την έκθεση του ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε.-Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 2003 και προτάσεις της Γ.Σ.Ε.Ε.

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Report (EN)

2003 (EN)
Ελληνική οικονομία και απασχόληση : Συμπεράσματα από την έκθεση του ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε.-Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 2003 και προτάσεις της Γ.Σ.Ε.Ε.

Πολυζωγόπουλος, Χρήστος (EL)

Έκθεση
Κείμενο

Κόστος αμοιβών προσωπικού
Απασχόληση και εργασία
Βιομηχανία
Μεταναστευτικό ρεύμα
Οικονομική ζωή
Κοινωνική ανισότητα
Παραγωγικότητα της εργασίας
Δημόσια επένδυση
Συνταξιοδοτικό σύστημα
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Εργοδότης
Πληθωρισμός
Ανταγωνιστικότητα
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
Εργασιακές σχέσεις
Μηχανικά υλικά
Κοινωνική ασφάλιση
Μισθολογική αύξηση
κοινωνική προστασία
Ευρωπαϊκή Ένωση
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα
Οικονομική δραστηριότητα
Νέες τεχνολογίες
Οικονομικές ανισότητες
Εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κόστος εργασίας
αύξηση μισθών
Κοινωνική τάξη
μηχανικός εξοπλισμός
Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.
Διεύρυνση της ΕE
Κοινωνικά θέματα
Κατώτατος μισθός
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

2003-08

A1S5_OikPolXartSygl_F3Τ4

2003-2004 Οικονομική πολιτική- Χάρτα σύγκλισης (EL)
2003-2004 Economic policy- Convergence chart (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)