Ελλάδα 2004-2008 : Η Χάρτα της Σύγκλισης: Ανάπτυξη και ευημερία για όλους : Ενημέρωση και πλαίσιο διαλόγου για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Report (EN)

2003 (EN)
Ελλάδα 2004-2008 : Η Χάρτα της Σύγκλισης: Ανάπτυξη και ευημερία για όλους : Ενημέρωση και πλαίσιο διαλόγου για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ

χ.ο. (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Επικοινωνία και μόρφωση
Κόστος αμοιβών προσωπικού
Ερευνητικό προσωπικό
Ένδεια
Δίκαιο
Απασχόληση και εργασία
νοσοκομείο
Καινοτομία
φτώχεια
εμπορική ναυτιλία
Ιδιωτικοποίηση
ίσες ευκαιρίες
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Νέος
Εκπαιδευτικό σύστημα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Έκπτωση φόρου
Θεσμική δομή
Νοσηλευτικό ίδρυμα
ΟΓΑ
Λιμενικές εγκαταστάσεις
θεσμικό πλαίσιο
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
ΕΚΑΣ
Παραγωγική ικανότητα
επιχειρηματικότητα
Εμπορικός στόλος
Σύστημα υγείας
Ανανεώσιμη ενέργεια
Προσαρμοστικότητα εργαζομένου
Φόρος εισοδήματος
Οικονομική σύγκλιση
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
ανανεώσιμη πηγή ενέργειας
Παραγωγικότητα της εργασίας
κοινωνικές δαπάνες
Κοινωνικό κόστος
Επιχειρηματικό πνεύμα
Τεχνολογία των πληροφοριών
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Δημόσια δαπάνη
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
Μισθός
Οικογένεια
Διακυβέρνηση
Αστικές συγκοινωνίες
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα
Αγρότης
Ιδιωτική επένδυση
Κοινωνικός διάλογος
βιώσιμη ανάπτυξη
ερευνητής
Απελευθέρωση της αγοράς
Εταιρεία επενδύσεων
Δημοσιονομικά
Διαρθρωτική προσαρμογή
αεροδρόμιο
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
Πολιτική ζωή
Προσωπικό
Αειφόρος ανάπτυξη
Άγονη γραμμή
δαπάνες για την υγεία
Αερολιμένας
κοινωνική συνοχή
ΙΚΑ
Πολιτική για την υγεία
Περιβάλλον
Κράτος προνοίας
αμοιβαία κεφάλαια
λιμάνι
κόστος εργασίας
παραγωγικό δυναμικό
Παιδεία
Εισόδημα των νοικοκυριών
Ανταγωνισμός
Γυναίκα
ανθρώπινο δυναμικό
Εξαγωγές
Κοινωνικός αποκλεισμός
Μισθωτός
Εξοικονόμηση ενεργείας
Οικονομική ζωή
Προστασία του περιβάλλοντος
Κοινωνία της γνώσης
διαρθρωτική μεταρρύθμιση
Ενέργεια
Ξένη επένδυση
Ίση μεταχείριση
Επαγγελματική ένταξη
ύπαιθρος
Σιδηροδρομικό δίκτυο
Οικονομική και κοινωνική συνοχή
Πληθωρισμός
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Μεταφορές
Κοινωνική ασφάλιση
εξωστρέφεια
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα
ΠΑΣΟΚ
Νοσήλειο
ΑΕΠ
Κοινωνικό δίκαιο
φορολογική ελάφρυνση
Ανεργία
Aγοραστική δύναμη

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

2003

A1S5_OikPolXartSygl_F3Τ7

2003-2004 Οικονομική πολιτική- Χάρτα σύγκλισης (EL)
2003-2004 Economic policy- Convergence chart (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)