Προετοιμασία για την παρουσίαση της Χάρτας Θεσσαλίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Προετοιμασία για την παρουσίαση της Χάρτας Θεσσαλίας

Χασαπογιάννη, Κατερίνα (EL)

Συγγραφέας συνοδευτικού υλικού: Παπακωνσταντίνου, Γιώργος (EL)
Συγγραφέας συνοδευτικού υλικού: Ελλάς. Περιφέρεια Θεσσαλίας. Γενική Γραμματεία (EL)
Παραλήπτης: Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Επιστολή
Έκθεση
Κείμενο

Λίμνη Κάρλα
Ολυμπιακοί αγώνες
ΟΑΕΔ
Γεωγραφία
Υπουργείο Γεωργίας
Απασχόληση και εργασία
Βιομηχανία
Μεγάλα δημόσια έργα
Πολιτική ζωή
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
Υπουργείο Ανάπτυξης
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κοινωνικά θέματα
Υπηρεσία απασχόλησης

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004-01-16

A1S5_OikPolXartSygl_F4Τ1

2003-2004 Οικονομική πολιτική- Χάρτα σύγκλισης (EL)
2003-2004 Economic policy- Convergence chart (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.