δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Περιφέρεια Θεσσαλίας (EL)

χ.ο. (EL)
s.n. (EN)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Πολιτική ζωή (EL)
Διατροφή και γεωργικά προϊόντα (EL)
Καπνός (EL)
Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (EL)
Υπουργείο Γεωργίας (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Βαμβάκι (EL)
Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (EL)
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Σιτηρό (EL)
Ενίσχυση της ΕΕ (EL)
Economics (EN)
EU aid (EN)
Tobacco (EN)
Cereals (EN)
Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aid (EN)
Civil Emergency Planning Division (EN)
Social questions (EN)
Politics (EN)
Cotton (EN)
Hellenic Organization of Agricultural Insurances (EN)
Agri-foodstuffs (EN)
Ministry of Agriculture (EN)


Ελληνική γλώσσα

2004

A1S5_OikPolXartSygl_F4Τ4

2003-2004 Οικονομική πολιτική- Χάρτα σύγκλισης (EL)
2003-2004 Economic policy- Convergence chart (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.