δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2000 (EL)
Πολιτική

χ.ο. (EL)

Άρθρο
Κείμενο

Ανώνυμη εταιρεία
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα
Κρατικές ενισχύσεις
Οικογενειακή επιχείρηση
Νέα Δημοκρατία
εθνική επιδότηση
Οικονομική ζωή
Διοικητικό συμβούλιο
τομεάρχης
ΠΑΣΟΚ
Πολιτική ζωή
Α.Ε.
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
ΝΔ

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2000-10-13

A1S5_OikExouDiafDiapl_F1Τ10

Ελεύθερος Τύπος, σ.7
2000 Οικονομική εξουσία- Διαφάνεια/ Διαπλοκή (EL)
2000 Economic power- Transparency/ Vested interests (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.