Τα βάρη της διαπλοκής... - Διαφάνεια, προσκήνιο και πατασκήνιο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2000 (EL)
Τα βάρη της διαπλοκής... - Διαφάνεια, προσκήνιο και πατασκήνιο

Παπαδιόχου, Κ. Π. (EL)
Καρακούσης, Αντώνης (1957-) (EL)

Άρθρο
Κείμενο

Πολιτική ζωή
διαπλοκή
Πολίτευμα
πολιτικό σύστημα
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Επιχειρηματίας
Διοικητική διαφάνεια
Κυβέρνηση

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2000-09-10

A1S5_OikExouDiafDiapl_F1Τ28

Η Καθημερινή, σ.4
2000 Οικονομική εξουσία- Διαφάνεια/ Διαπλοκή (EL)
2000 Economic power- Transparency/ Vested interests (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.