δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1998 (EL)
Υπεύθυνη δήλωση

Παναγιωτόπουλος, Ευάγγελος (EL)
Παναγιωτάκης, Δημήτριος (EL)

Παραλήπτης: Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (EL)

Προσωπικό Έγγραφο
Κείμενο

Επικοινωνία και μόρφωση
Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1998-02-26

A1S5_OikExouDiafDiapl_F1Τ31

2000 Οικονομική εξουσία- Διαφάνεια/ Διαπλοκή (EL)
2000 Economic power- Transparency/ Vested interests (EN)

d
Ναι*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.