Μέτρα στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση της Ανεργίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1998 (EL)
Μέτρα στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση της Ανεργίας (EL)

χ.ο. (EL)
s.n. (EN)

Πολιτικό Κείμενο
Κείμενο

Απασχόληση και εργασία (EL)
Καταπολέμηση της ανεργίας (EL)
Fight against unemployment (EN)
Employment and working conditions (EN)


Ελληνική γλώσσα

1998-05-06

A1S5_ONESyn_F1Τ17

1998 Οικονομική Νομισματική Ένωση- Συνέντευξη Τύπου (EL)
1998 Economic and Monetary Union- Press conference (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.