Ομιλία του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας & Εμπορίου στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ : Βιομηχανική στρατηγική για μια ελληνική ανταγωνιστική και κοινωνικά δίκαιη οικονομία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
Ομιλία του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας & Εμπορίου στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ : Βιομηχανική στρατηγική για μια ελληνική ανταγωνιστική και κοινωνικά δίκαιη οικονομία

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Ομιλία
Κείμενο

συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων
Δίκαιο
Μεταφορά τεχνολογίας
Οικονομική ζωή
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα
Διεπιχειρησιακή συνεργασία
Ιδιωτικοποίηση
Οικονομία
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Μέγεθος της επιχείρησης
Ανταγωνισμός
Επιχειρηματική στρατηγική
Δημοσιονομικά
Δομή της επιχείρησης
Επένδυση
Προστατευτισμός

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994-09-05

A1S4_ArthOmiSyn_F7Τ14

1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.