Απορρόφηση Β' ΚΠΣ : Στοιχεία 7ης Επιτροπής Παρακολούθησης Β' ΚΠΣ - 27 Μαΐου 1998

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1998 (EL)
Απορρόφηση Β' ΚΠΣ : Στοιχεία 7ης Επιτροπής Παρακολούθησης Β' ΚΠΣ - 27 Μαΐου 1998

χ.ο. (EL)

Περιέχει πίνακες.

Έκθεση
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Δημοσιονομική πολιτική
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Δημοσιονομικά
Οικονομική ζωή

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1998-06-01

A1S5_ONEEthKoiSyz_F1Τ13

1998 Οικονομική Νομισματική Ένωση- Εθνικό Κοινοβούλιο/ Συζήτηση (EL)
1998 Economic and Monetary Union- National Parliament/ Discussion (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.