Απορρόφηση Β' ΚΠΣ : Στοιχεία 7ης Επιτροπής Παρακολούθησης Β' ΚΠΣ - 27 Μαΐου 1998

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Report (EN)

1998 (EN)
Απορρόφηση Β' ΚΠΣ : Στοιχεία 7ης Επιτροπής Παρακολούθησης Β' ΚΠΣ - 27 Μαΐου 1998

χ.ο. (EL)

Περιέχει πίνακες.

Έκθεση
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Δημοσιονομική πολιτική
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Δημοσιονομικά
Οικονομική ζωή

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

1998-06-01

A1S5_ONEEthKoiSyz_F1Τ13

1998 Οικονομική Νομισματική Ένωση- Εθνικό Κοινοβούλιο/ Συζήτηση (EL)
1998 Economic and Monetary Union- National Parliament/ Discussion (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)