δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
Ενδεικτικές ερωτήσεις

χ.ο. (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Συνέντευξη
Κείμενο

Πρόγραμμα σταθερότητας
πρόγραμμα σταθερότητας ή σύγκλισης
Βιομηχανία
Περιβάλλον
Νέα Δημοκρατία
ενεργειακές πηγές
Ιδιωτική επένδυση
Οικονομική ζωή
Ενεργειακοί πόροι
Οικονομική ανάπτυξη
Οικονομική πολιτική
Πολιτική ζωή
Ενέργεια
Ενεργειακός τομέας
Βαλκάνια
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Υπουργείο Βιομηχανίας
βιομηχανικός τομέας
Δημοσιονομικά
Δευτερογενής τομέας
Κυβέρνηση
Πολιτική λιτότητας
Πληθωρισμός
Ανταγωνιστικότητα

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994-11-19

A1S4_ArthOmiSyn_F7Τ16

Το Βήμα
1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.