Κίνδυνοι αποκλίσεως των οικονομικών μεγεθών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1997 (EL)
Κίνδυνοι αποκλίσεως των οικονομικών μεγεθών

χ.ο. (EL)

Παραλήπτης: Γιαννίτσης, Τάσος (1944-) (EL)

Έκθεση
Κείμενο

Τόκος
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Δημοσιονομική πολιτική
Ευρωπαϊκή Ένωση
Δημοσιονομικά
Οικονομική ζωή
Οικονομική πολιτική

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1997-10-14


1996-1997 Οικονομική πολιτική (EL)
1996-1997 Economic policy (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.