Σχετικά με τις εξελίξεις των βασικών οικονομικών μεγεθών και τις προοπτικές για το 1996

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)
Σχετικά με τις εξελίξεις των βασικών οικονομικών μεγεθών και τις προοπτικές για το 1996

Γκαργκάνας, Νικόλαος Χ. (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

ΑΕΠ
Δημοσιονομική πολιτική
Έλλειμμα
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Δημοσιονομικά
Οικονομική ζωή
Πληθωρισμός
Προϋπολογισμός
Νομισματική πολιτική
Οικονομική πολιτική

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1996-02-28
1996-02-29


1996-1997 Οικονομική πολιτική (EL)
1996-1997 Economic policy (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.