Σχετικά με τις εξελίξεις των βασικών οικονομικών μεγεθών και τις προοπτικές για το 1996

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Report (EN)

1996 (EN)
Σχετικά με τις εξελίξεις των βασικών οικονομικών μεγεθών και τις προοπτικές για το 1996

Γκαργκάνας, Νικόλαος Χ. (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

ΑΕΠ
Δημοσιονομική πολιτική
Έλλειμμα
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Δημοσιονομικά
Οικονομική ζωή
Πληθωρισμός
Προϋπολογισμός
Νομισματική πολιτική
Οικονομική πολιτική

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

1996-02-28
1996-02-29


1996-1997 Οικονομική πολιτική (EL)
1996-1997 Economic policy (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)