Οι προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής για το 1996 και 1997

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)
Οι προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής για το 1996 και 1997 (EL)

χ.ο. (EL)
s.n. (EN)

Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Σημίτης, Κωνσταντίνος (EL)
Annotator: Simitis, Costas (EN)

Έκθεση
Κείμενο

Φορολογική πολιτική (EL)
Δημοσιονομική πολιτική (EL)
Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης (EL)
ΔΕΚΟ (EL)
Δημόσια επιχείρηση (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Πληθωρισμός (EL)
Οικονομική πολιτική (EL)
Εισοδηματική πολιτική (EL)
Economics (EN)
Incomes policy (EN)
Fiscal policy (EN)
Inflation (EN)
Finance (EN)
Public Sector and Institution (EN)
Community support framework (EN)
Budget policy (EN)
Economic policy (EN)
Public sector (EN)


Ελληνική γλώσσα

1996

A1S5_OikPol_F2T8

1996-1997 Οικονομική πολιτική (EL)
1996-1997 Economic policy (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.