Ανακοίνωση για Προϋπολογισμό

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)
Ανακοίνωση για Προϋπολογισμό (EL)

χ.ο. (EL)
s.n. (EN)

Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Σημίτης, Κωνσταντίνος (EL)
Annotator: Simitis, Costas (EN)

Ανακοίνωση
Κείμενο

Δημογραφική πολιτική (EL)
Επικοινωνία και μόρφωση (EL)
Πολιτική για την υγεία (EL)
ΔΕΚΟ (EL)
Δημόσια επιχείρηση (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Οικονομική πολιτική (EL)
Εισοδηματική πολιτική (EL)
Φορολογική πολιτική (EL)
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (EL)
Δημοσιονομική πολιτική (EL)
Παιδεία (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Προϋπολογισμός (EL)
Δαπάνη (EL)
Economics (EN)
Incomes policy (EN)
Fiscal policy (EN)
Finance (EN)
Economic policy (EN)
Population policy (EN)
Economic and Monetary Union (EN)
Education and communications (EN)
Public sector (EN)
Gross national product (EN)
Health policy (EN)
European Union (EN)
Social questions (EN)
Education (EN)
Public Sector and Institution (EN)
Expenditure (EN)
Budget policy (EN)
Budget (EN)


Ελληνική γλώσσα

1996-11-19

A1S5_OikPol_F2T11

1996-1997 Οικονομική πολιτική (EL)
1996-1997 Economic policy (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.