Οικονομικές Εξελίξεις και Προοπτικές Μακροοικονομικής Πολιτικής για το 1997

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)
Οικονομικές Εξελίξεις και Προοπτικές Μακροοικονομικής Πολιτικής για το 1997 (EL)

χ.ο. (EL)
s.n. (EN)

Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Σημίτης, Κωνσταντίνος (EL)
Annotator: Simitis, Costas (EN)

Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Ανακοίνωση
Κείμενο

Δημογραφική πολιτική (EL)
Στρατός (EL)
Έλλειμμα (EL)
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν (EL)
Συναλλαγματική πολιτική (EL)
Ιδιωτική επένδυση (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Εισοδηματική πολιτική (EL)
Οικονομική πολιτική (EL)
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (EL)
Δημοσιονομική πολιτική (EL)
Δημόσια επένδυση (EL)
ΟΓΑ (EL)
Μακροοικονομία (EL)
Διεθνείς σχέσεις (EL)
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός (EL)
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Προϋπολογισμός (EL)
Νομισματική πολιτική (EL)
Πληθωρισμός (EL)
Δαπάνη (EL)
Economics (EN)
Incomes policy (EN)
Finance (EN)
International relations (EN)
Loss (EN)
OGA (EN)
Business and competition (EN)
Economic policy (EN)
Population policy (EN)
Economic and Monetary Union (EN)
Gross domestic product (EN)
Gross national product (EN)
Private investment (EN)
Inflation (EN)
Exchange policy (EN)
Expenditure (EN)
Monetary policy (EN)
Armed forces (EN)
Budget (EN)
Public investment (EN)
Budget policy (EN)
Macroeconomics (EN)


Ελληνική γλώσσα

1996

Α1Σ3Υ18Φ1Τ13

1996-1997 Οικονομική πολιτική (EL)
1996-1997 Economic policy (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.