Επιβολή Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)
Επιβολή Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας

Ελλάς. Υπουργείο Οικονομικών (EL)

Έκθεση
Κείμενο

Ιδιοκτησία
Φορολογική πολιτική
Δίκαιο
Φορολογική απαλλαγή
Δημοσιονομικά
Οικονομική ζωή
Ακίνητη περιουσία
Οικονομική πολιτική

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1996-11-05


1996-1997 Οικονομική πολιτική (EL)
1996-1997 Economic policy (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.