δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)
Τακτικός Προϋπολογισμός (EL)

χ.ο. (EL)
s.n. (EN)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Δισδιάστατο υλικό
Πίνακας

Τόκος (EL)
Έλλειμμα (EL)
Έσοδα (EL)
Κοινωνική ασφάλιση (EL)
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Προϋπολογισμός (EL)
Δαπάνη (EL)
Οικονομική πολιτική (EL)
Επένδυση (EL)
Economics (EN)
Interest (EN)
Social questions (EN)
Finance (EN)
Loss (EN)
Expenditure (EN)
Business and competition (EN)
Social security (EN)
Revenue (EN)
Budget (EN)
Economic policy (EN)
Investment (EN)


Ελληνική γλώσσα

1996

A1S5_OikPol_F2T23

1996-1997 Οικονομική πολιτική (EL)
1996-1997 Economic policy (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.