Παρατηρήσεις πάνω σε ορισμένα σημεία του σημειώματος του Τ.Γ.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)
Παρατηρήσεις πάνω σε ορισμένα σημεία του σημειώματος του Τ.Γ.

χ.ο. (EL)

Έκθεση
Κείμενο

Τόκος
επιτόκιο
ΔΕΚΟ
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Συναλλαγματική πολιτική
Οικονομική ζωή
Εισοδηματική πολιτική
Οικονομική πολιτική
ΑΕΠ
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί
Δημοσιονομική πολιτική
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
ΟΝΕ
Δημοσιονομικά
Νομισματική πολιτική
Πληθωρισμός
Παραγωγικότητα

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1996-11-04


1996-1997 Οικονομική πολιτική (EL)
1996-1997 Economic policy (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.