Παρατηρήσεις πάνω σε ορισμένα σημεία του σημειώματος του Τ.Γ.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)
Παρατηρήσεις πάνω σε ορισμένα σημεία του σημειώματος του Τ.Γ. (EL)

χ.ο. (EL)
s.n. (EN)

Έκθεση
Κείμενο

Τόκος (EL)
ΔΕΚΟ (EL)
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν (EL)
Συναλλαγματική πολιτική (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Εισοδηματική πολιτική (EL)
Οικονομική πολιτική (EL)
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (EL)
Δημοσιονομική πολιτική (EL)
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Νομισματική πολιτική (EL)
Πληθωρισμός (EL)
Παραγωγικότητα (EL)
Economics (EN)
Incomes policy (EN)
Productivity (EN)
Finance (EN)
Business and competition (EN)
Economic policy (EN)
Economic and Monetary Union (EN)
Interest (EN)
Gross national product (EN)
Inflation (EN)
Exchange policy (EN)
Public Sector and Institution (EN)
Monetary policy (EN)
Budget policy (EN)


Ελληνική γλώσσα

1996-11-04

A1S5_OikPol_F2T26

1996-1997 Οικονομική πολιτική (EL)
1996-1997 Economic policy (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.