Παρατηρήσεις πάνω σε ορισμένα σημεία του σημειώματος του Τ.Γ.

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Report (EN)

1996 (EN)
Παρατηρήσεις πάνω σε ορισμένα σημεία του σημειώματος του Τ.Γ.

χ.ο. (EL)

Έκθεση
Κείμενο

Τόκος
επιτόκιο
ΔΕΚΟ
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Συναλλαγματική πολιτική
Οικονομική ζωή
Εισοδηματική πολιτική
Οικονομική πολιτική
ΑΕΠ
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί
Δημοσιονομική πολιτική
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
ΟΝΕ
Δημοσιονομικά
Νομισματική πολιτική
Πληθωρισμός
Παραγωγικότητα

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

1996-11-04


1996-1997 Οικονομική πολιτική (EL)
1996-1997 Economic policy (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)