Έκθεση για την Οικονομική Πολιτική

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)
Έκθεση για την Οικονομική Πολιτική

Γιαννίτσης, Τάσος (1944-) (EL)

Έκθεση
Κείμενο

Έλλειμμα
Δημόσιο χρέος
Φορολογική απαλλαγή
Οικονομική ζωή
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί
Εισόδημα
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Εκκλησία
Πληθωρισμός
Προϋπολογισμός
Ιδιωτική επιχείρηση
Πολιτική για την υγεία
εθνική άμυνα
Αμυντική πολιτική
ΔΕΚΟ
Δημόσια επιχείρηση
Οικονομική πολιτική
Φορολογική πολιτική
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Δημοσιονομική πολιτική
ΟΓΑ
Κοινωνικά θέματα
ΟΝΕ
Δημοσιονομικά
Δαπάνη

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1996-10-28


1996-1997 Οικονομική πολιτική (EL)
1996-1997 Economic policy (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.