Σχέδιο Νόμου: "Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις"

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)
Σχέδιο Νόμου: "Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις"

Παπαντωνίου, Γιάννος (1949-) (EL)

Παραλήπτης: Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Επιστολή
Νομική Ύλη
Κείμενο

Φορολογική πολιτική
Δημοσιονομική πολιτική
Μετοχή
Φόρος κατανάλωσης
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Φορολογική απαλλαγή
Επίσημη σφραγίδα
Δημοσιονομικά
Οικονομική ζωή
Δαπάνη
Οικονομική πολιτική

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1996-11-02


1996-1997 Οικονομική πολιτική (EL)
1996-1997 Economic policy (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.