Το Νέο Πρόγραμμα Δράσης του 2000-2006 για την Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1999 (EL)
Το Νέο Πρόγραμμα Δράσης του 2000-2006 για την Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Ανωμερίτης, Γιώργος (1945-) (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Αγροτικός πληθυσμός
Κοινωνική ασφάλιση
κοινωνική προστασία
Οικονομική ζωή
βιώσιμη ανάπτυξη
Ολοκληρωμένη ανάπτυξη
Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Αειφόρος ανάπτυξη
Κοινωνικά θέματα
Πρόγραμμα δράσης
ύπαιθρος
Ανταγωνιστικότητα

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1999


1997-2004 Προγραμματισμός (EL)
1997-2004 Policy planning (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.