Δημογραφικά κίνητρα για τα νέα ζευγάρια

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1999 (EL)
Δημογραφικά κίνητρα για τα νέα ζευγάρια

Χριστοδουλάκης, Νίκος Μ. (1952-) (EL)

Παραλήπτης: Θέμελης, Νίκος (1947-2011) (EL)

Σημείωμα
Κείμενο

Ανώνυμη εταιρεία
Μετοχή
Απασχόληση και εργασία
Γεωργικός συνεταιρισμός
Συνταξιούχος
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
Κατοικία
Εργατικό δυναμικό
Παιδί
ΟΓΑ
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Δημογραφία
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
Φορολογία
εργαζόμενος
Δημοσιονομικά
Οικογένεια

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1999-04-16


1997-2004 Προγραμματισμός (EL)
1997-2004 Policy planning (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.