δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1999 (EL)
Γενικό Πλαίσιο

χ.ο. (EL)

Σημείωμα
Κείμενο

Ολυμπιακοί αγώνες
Επικοινωνία και μόρφωση
Δίκαιο
Απασχόληση και εργασία
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
Πολιτική ζωή
Ιδιωτικοποίηση
Πολιτική άμυνα
Διεθνείς σχέσεις
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
κοινωνικές συνθήκες
εθνική άμυνα
Αμυντική πολιτική
Δημόσια επιχείρηση
γυμνάσιο και λύκειο
Ευρωπαϊκή Ένωση
Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
Διαρθρωτικά ταμεία
Πολιτική της ΕΕ
ΟΓΑ
Σχέδιο «Καποδίστριας»
δημόσιος τομέας
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
Ανώτατη εκπαίδευση
Συνήγορος του Πολίτη
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Οικονομική ζωή
Κοινωνικό κόστος
Γεωργικός τομέας
Πρόσληψη
διαφάνεια
Δημόσια δαπάνη
Επετηρίδα
Περιφερειακή ανάπτυξη
Κοινωνική πολιτική
Ανταγωνιστικότητα
Αναπτυξιακό πρόγραμμα
Βιοτικό επίπεδο
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα
Αγρότης
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα
Οικονομική δραστηριότητα
προστασία των πολιτών
Νέες τεχνολογίες
ΠΑΣΟΚ
Κοινωνικό δίκαιο
κοινοτική πολιτική
Ανεργία
Ανεξάρτητη διοικητική αρχή
Δημοσιονομικά
Κυβέρνηση
Κοινωνική κατάσταση
Επένδυση

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1999-05-10


1997-2004 Προγραμματισμός (EL)
1997-2004 Policy planning (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.