Το έργο μας και οι πολιτικές μας (περίοδος 1994-1999)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1999 (EL)
Το έργο μας και οι πολιτικές μας (περίοδος 1994-1999) (EL)

Ελλάς. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (EL)
Greece. Ministry of Health and Welfare (EN)

Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Επικοινωνία και μόρφωση (EL)
Διαρκής εκπαίδευση (EL)
Άτομο με ειδικές ανάγκες (EL)
Κοινωνική ασφάλιση (EL)
Ψυχική υγεία (EL)
Ναρκωτικό (EL)
Προστασία του παιδιού (EL)
ΕΚΑΒ (EL)
Φάρμακα (EL)
AIDS (EL)
Δικαιώματα του ασθενούς (EL)
Ιατρικός εξοπλισμός (EL)
Πολιτική ζωή (EL)
Κατοικία (EL)
Νοσηλευτικό ίδρυμα (EL)
Ηλικιωμένος (EL)
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Δημόσια υγεία (EL)
Continuing education (EN)
Child protection (EN)
Narcotic (EN)
Elderly person (EN)
Mental health (EN)
Social security (EN)
AIDS (EN)
patient's rights (EN)
Disabled person (EN)
Residence (EN)
Medical institution (EN)
Medicament (EN)
Education and communications (EN)
Social questions (EN)
Ministry of Health and Welfare (EN)
Politics (EN)
Medical device (EN)
National Centre for Immediate Assistance (EN)
Public health (EN)


Ελληνική γλώσσα

1999

A1S5_Progr_F1Τ22

1997-2004 Προγραμματισμός (EL)
1997-2004 Policy planning (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.