δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1999 (EL)
Σημειώσεις

Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Σημείωμα
Κείμενο

Υπουργείο Εξωτερικών
Επικοινωνία και μόρφωση
Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
Απασχόληση και εργασία
Φάρμακα
νοσοκομείο
Οικονομική ζωή
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
Πολιτική ζωή
Δημόσιες συγκοινωνίες
υγεία
Εισόδημα
Πολιτική άμυνα
Διεθνείς σχέσεις
ΥΠΕΘΑ
Πληθωρισμός
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας
Μεταφορές
ΚΥΣΕΑ
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Πολιτική για την υγεία
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
ΕΛΓΑ
Αρχαιολογική θέση
Έκπτωση φόρου
Νοσηλευτικό ίδρυμα
ΥΠΕΞ
Εγκληματικότητα
ΟΓΑ
Παιδεία
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
ΟΝΕ
φορολογική ελάφρυνση
ΕΚΑΣ
Πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι"
Δημοσιονομικά
Κυβέρνηση
ασφάλεια των πολιτών

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1999


1997-2004 Προγραμματισμός (EL)
1997-2004 Policy planning (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.