Κυβερνητικός Προγραμματισμός : Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα μέχρι 31/12 : Προτεραιότητες Φθινοπώρου '98

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1998 (EL)
Κυβερνητικός Προγραμματισμός : Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα μέχρι 31/12 : Προτεραιότητες Φθινοπώρου '98 (EL)

χ.ο. (EL)
s.n. (EN)

Πρόγραμμα
Κείμενο

Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (EL)
Υπουργείο Εξωτερικών (EL)
Επικοινωνία και μόρφωση (EL)
Κυβερνητικό πρόγραμμα (EL)
Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης (EL)
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελλάδα) (EL)
Υπουργείο Γεωργίας (EL)
Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (EL)
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (EL)
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ελλάδα) (EL)
Κοινωνία των πληροφοριών (EL)
Πολιτική ζωή (EL)
Ποιότητα ζωής (EL)
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (EL)
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (EL)
Υπουργείο Πολιτισμού (EL)
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (EL)
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (EL)
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (EL)
Υπουργείο Δικαιοσύνης (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Υπουργείο Ανάπτυξης (Ελλάδα) (EL)
Υπουργείο Αιγαίου (EL)
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (EL)
Ministry of Labour and Social Insurance (Greece) (EN)
Ministry of Development (Greece) (EN)
Ministry of Public Order (EN)
Government programme (EN)
Ministry of Transport and Communications (EN)
Ministry of Culture (EN)
Ministry of Justice (EN)
Ministry of Mercantile Shipping (Greece) (EN)
Ministry of the Interior and Public Order (EN)
Education and communications (EN)
Quality of life (EN)
Ministry of National Economy and Finance (EN)
Ministry of Agriculture (EN)
Ministry for the Aegean (EN)
Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works (EN)
Ministry of National Education and Religions (EN)
Ministry for the Press and the Media (EN)
Social questions (EN)
Deputy Minister for Macedonia and Thrace (EN)
Ministry of Health and Welfare (EN)
Politics (EN)
Ministry of National Defence (EN)
Information society (EN)
Ministry of Foreign Affairs (EN)


Ελληνική γλώσσα

1998

A1S5_Progr_F2Τ19

1997-2004 Προγραμματισμός (EL)
1997-2004 Policy planning (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.