Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα μέχρι 31/12

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1998 (EL)
Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα μέχρι 31/12

χ.ο. (EL)

Πρόγραμμα
Κείμενο

Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Υπουργείο Εξωτερικών
Επικοινωνία και μόρφωση
Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης
ΥΠΕΧΩΔΕ
Υπουργείο Γεωργίας
Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
Κοινωνία των πληροφοριών
Πολιτική ζωή
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Ποιότητα ζωής
Υπουργείο Ανάπτυξης
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
Υπουργείο Πολιτισμού
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Κοινωνικά θέματα
Υπουργείο Αιγαίου
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1998-12-31


1997-2004 Προγραμματισμός (EL)
1997-2004 Policy planning (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.