Η εικόνα της κυβέρνησης : Σεπτέμβριος 1997 - Ιούλιος 1998

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1998 (EL)
Η εικόνα της κυβέρνησης : Σεπτέμβριος 1997 - Ιούλιος 1998

χ.ο. (EL)

Σημείωμα
Κείμενο

Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Επικοινωνία και μόρφωση
Δημοσκόπηση
Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Πολιτική ζωή
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Υπουργείο Ανάπτυξης
Υπουργείο Πολιτισμού
Πολιτικά κόμματα
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΜΜΕ
ΥΠΕΘΑ
ΥΠΕΧΩΔΕ
Υπουργείο Γεωργίας
Μέσο μαζικής επικοινωνίας
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
Πρόεδρος της κυβέρνησης
Υπουργείο
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
μέσο μαζικής ενημέρωσης
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
πρωθυπουργός
Κοινωνικά θέματα
Υπουργείο Αιγαίου
Κυβέρνηση

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1998


1997-2004 Προγραμματισμός (EL)
1997-2004 Policy planning (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.