δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1998 (EL)
Νέες πρωτοβουλίες

χ.ο. (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Σημείωμα
Κείμενο

Ιθαγένεια
Δίκαιο
Σύνταγμα
Αγρότης
Εκλογικό δίκαιο
Οικονομική ζωή
ΥΠΕΘΟ
Ειρήνη
Πολιτική ζωή
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
ΚΠΣ
Συνεταιρισμός
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Διεθνείς Οργανισμοί
Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης
Διεθνείς σχέσεις
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Μη Κυβερνητική Οργάνωση
ύπαιθρος
Μακεδονικό ζήτημα
ΙΚΑ
Ανθρωπιστική βοήθεια

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1998


1997-2004 Προγραμματισμός (EL)
1997-2004 Policy planning (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.