Προτεραιότητες κυβερνητικού έργου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1998 (EL)
Προτεραιότητες κυβερνητικού έργου

χ.ο. (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Ολυμπιακοί αγώνες
Επικοινωνία και μόρφωση
Ιατρός
Προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Αγαθά και υπηρεσίες
Δίκαιο
Απασχόληση και εργασία
Βιομηχανία
νοσοκομείο
Πολιτική ζωή
Τουρισμός
Νεαρός αγρότης
Πολιτική άμυνα
Διεθνείς σχέσεις
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Στρατός
Πολιτική για την υγεία
Αγορά της εργασίας
ένοπλες δυνάμεις
Δημόσια επιχείρηση
γυμνάσιο και λύκειο
Ευρωπαϊκή Ένωση
Εξετάσεις
Νοσηλευτικό ίδρυμα
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Οικονομία
Σχέδιο «Καποδίστριας»
δημόσιος τομέας
παιδικός σταθμός
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
Συνήγορος του Πολίτη
Φύλαξη παιδιών
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Οικονομική ζωή
Δημόσιες συγκοινωνίες
υγεία
Δημόσια επένδυση
Βαλκάνια
Εξωτερική πολιτική
Αποκέντρωση
Κυπριακό ζήτημα
ύπαιθρος
Κοινωνική πολιτική
Εξοπλισμοί
Μεσαία επιχείρηση
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Μεταφορές
Συμφωνία του Σένγκεν
Διοικητική περιφέρεια
Πολιτισμός
Κοινωνική ασφάλιση
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Μεγάλα δημόσια έργα
ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
προστασία των πολιτών
Κοινωνικός διάλογος
Κοινωνία των πληροφοριών
Μικρή επιχείρηση
ΟΝΕ
κοινωνική πρόνοια
Ανεργία
Πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι"
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1998


1997-2004 Προγραμματισμός (EL)
1997-2004 Policy planning (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.