δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1997 (EL)
Κόμμα

Τσουκάτος, Θ. (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Σημείωμα
Κείμενο

Νέος
Μεταφορές
νεολαία
Επικοινωνία και μόρφωση
Αστικές συγκοινωνίες
Απασχόληση και εργασία
Βιομηχανία
Μεγάλα δημόσια έργα
Κοινωνικός διάλογος
Πολιτική ζωή
Κτηματολογική πολιτική
Σχέδιο «Καποδίστριας»
Πολιτικά κόμματα
Παιδεία
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
αγροτική πολιτική

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1997


1997-2004 Προγραμματισμός (EL)
1997-2004 Policy planning (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.