Προγραμματισμός Υπουργείων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Report (EN)

1996 (EN)
Προγραμματισμός Υπουργείων (EL)

χ.ο. (EL)
s.n. (EN)

Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Σημίτης, Κωνσταντίνος (EL)
Annotator: Simitis, Costas (EN)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Βιομηχανική πολιτική (EL)
Επικοινωνία και μόρφωση (EL)
Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης (EL)
Περιβαλλοντική πολιτική (EL)
Προστασία του καταναλωτή (EL)
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελλάδα) (EL)
Κοινή γεωργική πολιτική (EL)
Δημόσιο κτηματολόγιο (EL)
Δίκαιο (EL)
Απασχόληση και εργασία (EL)
Βιομηχανία (EL)
Ισότητα των φύλων (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Πολιτική ζωή (EL)
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (EL)
Τουρισμός (EL)
Δημόσια έργα (EL)
Αποκέντρωση (EL)
Υπουργείο Δικαιοσύνης (EL)
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (EL)
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές (EL)
Μεταφορές (EL)
Διοικητική οργάνωση (EL)
Κοινωνική ασφάλιση (EL)
Υπουργείο Γεωργίας (EL)
Περιβάλλον (EL)
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ελλάδα) (EL)
Γεωργικός συνεταιρισμός (EL)
Δημόσια διοίκηση (EL)
Υπουργείο Εσωτερικών (Ελλάδα) (EL)
Κυβερνητική πολιτική (EL)
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (EL)
Γεωργική πολιτική (EL)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Υπουργείο Αιγαίου (EL)
Agriculture, forestry and fisheries (EN)
Ministry of Labour and Social Insurance (Greece) (EN)
Law (EN)
Environmental policy (EN)
Ministry of Justice (EN)
Ministry of Mercantile Shipping (Greece) (EN)
Land register (EN)
Government policy (EN)
Education and communications (EN)
Agricultural cooperative (EN)
Administrative structures (EN)
Ministry of Agriculture (EN)
Industry (EN)
Tourism (EN)
Trade (EN)
Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works (EN)
Social questions (EN)
Employment and working conditions (EN)
Ministry of National Economy (Greece) (EN)
Economics (EN)
Common agricultural policy (EN)
Devolution (EN)
Ministry of the Interior and Administrative Reconstruction (EN)
Social security (EN)
Gender equality (EN)
Consumer protection (EN)
Public works (EN)
Ministry for the Aegean (EN)
Agricultural policy (EN)
Public administration (EN)
Deputy Minister for Macedonia and Thrace (EN)
Ministry of Education and Religions (EN)
Environment (EN)
Politics (EN)
Transport (EN)
Industrial policy (EN)


Greek

1996-02-02

A1S5_KybPol_F1T2

1996-2004 Κυβερνητική πολιτική (EL)
1996-2004 Government policy (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)