Επιτροπή για την εξέταση της μακροπρόθεσμης οικονομικής πολιτικής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1997 (EL)
Επιτροπή για την εξέταση της μακροπρόθεσμης οικονομικής πολιτικής

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (EL)

Συγγραφέας συνοδευτικού υλικού: Σπράος, Γιάννης (EL)
Παραλήπτης: Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Επιστολή
Κείμενο

Αξιολόγηση του προσωπικού
Επικοινωνία και μόρφωση
Πολιτική απασχόλησης
Διοικητική οργάνωση
Δίκαιο
Απασχόληση και εργασία
Δημόσια υπηρεσία
Εργασία
Συνεχής επαγγελματική κατάρτιση
Οικονομική ζωή
Δημόσια διοίκηση
Οικονομική πολιτική
Πολιτική ζωή
αποδοχές
Απολαβές από την εργασία
Διοίκηση προσωπικού
Μισθός

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1997-11-24
1997-12-15

A1S5_EkthGianSpr_F1T4

1997-1998 Εκθέσεις- Γιάννης Σπράος (EL)
1997-1998 Reports- Ioannis Spraos (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.