Επιτροπή για την εξέταση της μακροπρόθεσμης οικονομικής πολιτικής

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Letter (EN)

1997 (EN)
Επιτροπή για την εξέταση της μακροπρόθεσμης οικονομικής πολιτικής

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (EL)

Συγγραφέας συνοδευτικού υλικού: Σπράος, Γιάννης (EL)
Παραλήπτης: Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Επιστολή
Κείμενο

Αξιολόγηση του προσωπικού
Επικοινωνία και μόρφωση
Πολιτική απασχόλησης
Διοικητική οργάνωση
Δίκαιο
Απασχόληση και εργασία
Δημόσια υπηρεσία
Εργασία
Συνεχής επαγγελματική κατάρτιση
Οικονομική ζωή
Δημόσια διοίκηση
Οικονομική πολιτική
Πολιτική ζωή
αποδοχές
Απολαβές από την εργασία
Διοίκηση προσωπικού
Μισθός

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

1997-11-24
1997-12-15

A1S5_EkthGianSpr_F1T4

1997-1998 Εκθέσεις- Γιάννης Σπράος (EL)
1997-1998 Reports- Ioannis Spraos (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)