Η Αναμόρφωση της Διοίκησης στις Οικονομικές της Όψεις

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Report (EN)

1997 (EN)
Η Αναμόρφωση της Διοίκησης στις Οικονομικές της Όψεις

Κουτσουμάρη, Αλίκη (1937-) (EL)

Παραλήπτης: Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)
Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Σπράος, Γιάννης (EL)

Έκθεση
Κείμενο

Αξιολόγηση του προσωπικού
Πολιτική απασχόλησης
Διοικητική οργάνωση
Αγορά της εργασίας
Δίκαιο
Απασχόληση και εργασία
Οικονομική ζωή
Δημόσια διοίκηση
Οικονομική πολιτική
Πολιτική ζωή
Δικαιώματα του πολίτη
αποδοχές
Απολαβές από την εργασία
Μισθός

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

1997-10

A1S5_EkthGianSpr_F1T5

1997-1998 Εκθέσεις- Γιάννης Σπράος (EL)
1997-1998 Reports- Ioannis Spraos (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)