Ανταγωνιστική Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη: Καίρια Διαρθρωτικά Προβλήματα και αντιμετώπισή τους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1997 (EL)
Ανταγωνιστική Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη: Καίρια Διαρθρωτικά Προβλήματα και αντιμετώπισή τους

Σπράος, Γιάννης (EL)

Παραλήπτης: Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Επιστολή
Έκθεση
Κείμενο

Αποτέλεσμα της γεωργικής εκμετάλλευσης
Περιβαλλοντική πολιτική
ΚΑΠ
Πολιτική απασχόλησης
Κοινή γεωργική πολιτική
Απασχόληση και εργασία
Εργασία
γεωργική ανάπτυξη
Οικονομική ζωή
Πολιτική ζωή
Γεωργικό προϊόν
Εισόδημα γεωργού
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Εμπορικό ισοζύγιο
Ανταγωνιστικότητα
Παραγωγικότητα
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Γεωγραφία
Υπουργείο Γεωργίας
Αγρότης
Περιβάλλον
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Οικονομική πολιτική
Διατροφή και γεωργικά προϊόντα
ΑΕΠ
Αγορά
Γεωργική πολιτική
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Δημοσιονομικά
Επένδυση

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1997-10

A1S5_EkthGianSpr_F1T6

1997-1998 Εκθέσεις- Γιάννης Σπράος (EL)
1997-1998 Reports- Ioannis Spraos (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.