Ανταγωνιστική Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη: Καίρια Διαρθρωτικά Προβλήματα και αντιμετώπισή τους

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Letter (EN)
Report (EN)

1997 (EN)
Ανταγωνιστική Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη: Καίρια Διαρθρωτικά Προβλήματα και αντιμετώπισή τους

Σπράος, Γιάννης (EL)

Παραλήπτης: Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Επιστολή
Έκθεση
Κείμενο

Αποτέλεσμα της γεωργικής εκμετάλλευσης
Περιβαλλοντική πολιτική
ΚΑΠ
Πολιτική απασχόλησης
Κοινή γεωργική πολιτική
Απασχόληση και εργασία
Εργασία
γεωργική ανάπτυξη
Οικονομική ζωή
Πολιτική ζωή
Γεωργικό προϊόν
Εισόδημα γεωργού
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Εμπορικό ισοζύγιο
Ανταγωνιστικότητα
Παραγωγικότητα
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Γεωγραφία
Υπουργείο Γεωργίας
Αγρότης
Περιβάλλον
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Οικονομική πολιτική
Διατροφή και γεωργικά προϊόντα
ΑΕΠ
Αγορά
Γεωργική πολιτική
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Δημοσιονομικά
Επένδυση

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

1997-10

A1S5_EkthGianSpr_F1T6

1997-1998 Εκθέσεις- Γιάννης Σπράος (EL)
1997-1998 Reports- Ioannis Spraos (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)