δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1997 (EL)
Αεροδρόμιο Ελληνικού (EL)

χ.ο. (EL)
s.n. (EN)

Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Πολιτική ζωή (EL)
Μεταφορές (EL)
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (EL)
Δίκαιο (EL)
Πολεοδομία (EL)
Πηγή δικαίου (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Αερολιμένας (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Οικονομική πολιτική (EL)
Economics (EN)
Law (EN)
Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works (EN)
Social questions (EN)
Source of law (EN)
Airport (EN)
Town planning (EN)
Politics (EN)
Economic policy (EN)
Transport (EN)


Ελληνική γλώσσα

1997

A1S5_EkthGianSpr_F1T9

1997-1998 Εκθέσεις- Γιάννης Σπράος (EL)
1997-1998 Reports- Ioannis Spraos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.