δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1997 (EL)
Δημόσια Έσοδα - Συντάξεις

Σπράος, Γιάννης (EL)

Παραλήπτης: Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Επιστολή
Κείμενο

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχω
Δίκαιο
Απασχόληση και εργασία
Οικονομική ζωή
δημόσια έσοδα
Πολιτική ζωή
Δημόσια περιουσία
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Συνταξιοδοτικό σύστημα
Διεθνείς σχέσεις
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Δημογραφία
Ηλικιωμένος
Μετανάστευση
Κοινωνική πολιτική
ΙΚΑ
Πολιτική για την υγεία
Κοινωνική ασφάλιση
Πόροι του προϋπολογισμού
Αγορά της εργασίας
Έσοδα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οικονομική πολιτική
Κοινωνικός διάλογος
Φορολογική πολιτική
Χρηματοδότηση του προϋπολογισμού
Δημοσιονομική πολιτική
Μακροοικονομία
Κοινωνικά θέματα
Ανεργία
Οικονομική υποστήριξη
Δημοσιονομικά
Δαπάνη

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1997-09-19

A1S5_EkthGianSpr_F1T10

1997-1998 Εκθέσεις- Γιάννης Σπράος (EL)
1997-1998 Reports- Ioannis Spraos (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.