Πρόγραμμα Ανοιχτών Εκδηλώσεων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1999 (EL)
Πρόγραμμα Ανοιχτών Εκδηλώσεων

χ.ο. (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Σημείωμα
Κείμενο

Απασχόληση
Περιβαλλοντική πολιτική
Κοινωνική ασφάλιση
Πολιτιστική πολιτική
Απασχόληση και εργασία
Περιβάλλον
Γ ΚΠΣ
Οικονομική ζωή
Οικονομική ανάπτυξη
Πολιτική ζωή
Ενέργεια
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Τουρισμός
Εξωτερική πολιτική
Παιδεία
Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης
Διεθνείς σχέσεις
Γεωργική πολιτική
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
ΟΝΕ
Ανεργία
Δημοσιονομικά
Κοινωνική πολιτική

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1999


1996-2004 Κυβερνητική πολιτική (EL)
1996-2004 Government policy (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.