Πρόγραμμα Ανοιχτών Εκδηλώσεων

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)

1999 (EN)
Πρόγραμμα Ανοιχτών Εκδηλώσεων

χ.ο. (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Σημείωμα
Κείμενο

Απασχόληση
Περιβαλλοντική πολιτική
Κοινωνική ασφάλιση
Πολιτιστική πολιτική
Απασχόληση και εργασία
Περιβάλλον
Γ ΚΠΣ
Οικονομική ζωή
Οικονομική ανάπτυξη
Πολιτική ζωή
Ενέργεια
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Τουρισμός
Εξωτερική πολιτική
Παιδεία
Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης
Διεθνείς σχέσεις
Γεωργική πολιτική
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
ΟΝΕ
Ανεργία
Δημοσιονομικά
Κοινωνική πολιτική

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

1999


1996-2004 Κυβερνητική πολιτική (EL)
1996-2004 Government policy (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)