Πολιτικές για την Αναβάθμιση της Νοσοκομειακής Περίθαλψης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1999 (EL)
Πολιτικές για την Αναβάθμιση της Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EL)

χ.ο. (EL)
s.n. (EN)

Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Σημίτης, Κωνσταντίνος (EL)
Annotator: Simitis, Costas (EN)

Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Ιατρός (EL)
Πολιτική για την υγεία (EL)
Κοινωνική ασφάλιση (EL)
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (EL)
Απασχόληση και εργασία (EL)
Επαγγελματικός κλάδος του τομέα της υγείας (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Ιατρικός εξοπλισμός (EL)
Πολιτική ζωή (EL)
Νοσηλευτικό ίδρυμα (EL)
Οικονομική κατάσταση (EL)
Κυβερνητική πολιτική (EL)
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Οικονομική υποστήριξη (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Επένδυση (EL)
Economics (EN)
Health care profession (EN)
Health insurance (EN)
Finance (EN)
Economic situation (EN)
Social security (EN)
Doctor (EN)
Medical institution (EN)
Government policy (EN)
Economic support (EN)
Health policy (EN)
Social questions (EN)
Ministry of Health and Welfare (EN)
Politics (EN)
Medical device (EN)
Employment and working conditions (EN)
Investment (EN)


Ελληνική γλώσσα

1999

A1S5_KybPol_F2T10

1996-2004 Κυβερνητική πολιτική (EL)
1996-2004 Government policy (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.