Προτεραιότητες του Προγράμματος δράσης στον Τομέα της Υγείας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1998 (EL)
Προτεραιότητες του Προγράμματος δράσης στον Τομέα της Υγείας

Ματσαγγάνης, Μάνος (1963-) (EL)
Τήνιος, Πλάτων (EL)

Παραλήπτης: Θέμελης, Νίκος (1947-2011) (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Σημείωμα
Κείμενο

Φύλαξη παιδιών
Πολιτική για την υγεία
Κοινωνική ασφάλιση
νοσοκομείο
Οικονομική ζωή
Οικονομική πολιτική
Πολιτική ζωή
Νοσηλευτικό ίδρυμα
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βοήθεια στο σπίτι
παιδικός σταθμός
Κοινωνικά θέματα
κοινωνική πρόνοια
Οικονομική υποστήριξη
Προϋπολογισμός
Εθνικό σύστημα υγείας
Κοινωνική πολιτική
ΙΚΑ

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1998-10-29


1996-2004 Κυβερνητική πολιτική (EL)
1996-2004 Government policy (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.