Μέτρα Μείωσης Τροχαίων Ατυχημάτων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1998 (EL)
Μέτρα Μείωσης Τροχαίων Ατυχημάτων

Αγγελίδης, Aντώνης (EL)

Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Θέμελης, Νίκος (1947-2011) (EL)

Έκθεση
Κείμενο

Ηλεκτροφωτισμός
Μεταφορές
Κώδικας οδικής κυκλοφορίας
Πεζός
Υπουργείο Γεωργίας
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Οδηγοί
Οδική ασφάλεια
Πολιτική ζωή
Δυστύχημα
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Αγωγή του πολίτη
Αλκοόλ
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Κοινωνικά θέματα
Πολιτική μεταφορών

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1998


1996-2004 Κυβερνητική πολιτική (EL)
1996-2004 Government policy (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.