δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1998 (EL)
Το ίδιο έργο (EL)

χ.ο. (EL)
s.n. (EN)

Άρθρο
Κείμενο

Πολιτική ζωή (EL)
Δασική πολιτική (EL)
Πυρκαγιά (EL)
Περιβαλλοντική πολιτική (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Περιβάλλον (EL)
Υποβάθμιση του περιβάλλοντος (EL)
Προστασία του περιβάλλοντος (EL)
Social questions (EN)
Environmental policy (EN)
Forestry policy (EN)
Fire (EN)
Environment (EN)
Politics (EN)
Degradation of the environment (EN)
Environmental protection (EN)


Ελληνική γλώσσα

1998-08-06

A1S5_KybPol_F2T42

Ελευθεροτυπία
1996-2004 Κυβερνητική πολιτική (EL)
1996-2004 Government policy (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.